Monitorizarea rezultatelor şcolare

 Cum putem dezvolta potenţialul maxim al fiecărui copil? Îmbinând experienţa cadrului didactic, motivatia pozitivă a copiilor, abordarea unor metode de predare activ-participative cu observarea si evaluarea permanentă a fiecarui copil. Observarea şi evaluarea permanentă a copiilor ocupă un rol important în proiectarea activităţii didactice. La începutul fiecărui an şcolar se realizează evaluarea iniţială, pentru ca fiecare cadru didactic să-şi planifice modul în care desfăşoară procesul instructiv-educativ, pe baza cunoştinţelor pe care copiii le deţin

Metode şi tehnici moderne de predare
Gradinita PRIKI’NDELL pune mare accent pe metodele activ-participative, în care copilul nu este un simplu receptor de informaţii, ci participă la descoperirea acestora. Acest lucru are loc prin intermediul învăţării prin cooperare. Activităţile desfăşurate sunt centrate pe elev, pentru a stimula dezvoltarea gândirii, învăţarea prin cooperare şi interesul pentru studiu.Astfel, copiii câştigă mai multă încredere în forţele proprii, devin mai dezinvolţi, curajoşi, învaţă să vorbească în public, să-şi depăşească emoţiile şi timiditatea.Alte metode utilizate în mod frecvent sunt: jocul didactic, jocurile de construcţii tehnice, machetele, vizitele tematice şi nu în ultimul rând, experimentul.