Oferta educaţională

Priki’N Dell, grădinița cu program normal dar și prelungit, este grădinița în care s-a creat un mediu ambiant deosebit, securizant, atât prin mediul armonios amenajat, cât și cu ajutorul educatoarelor cu dublă specializare de educator\învățător și al părinților ce au statut de parteneri activi în procesul de învăţământ.

Motto-ul gradinitei este: ”Educația nu este răspunsul la întrebareEducația este este calea spre răspunsul la toate întrebările.” (William Allin)

Filosofia noastră este  ne dedicăm satisfacerii așteptărilor și nevoilor clienților noștriprin asigurarea de materiale și servicii educative de calitate superioară.

Concepte cu care operăm, ce au statut de valori personale în viziunea noastră asupra educaţiei:
• Învăţare prin acţiune
Educație holistică
Inteligențe multiple
Inteligență emoțională
Inteligență socială
• Art-terapie educațională
• Triada parinte – copil – educator
• Personalitate proactivă

Grădinița Priki’nDell asigură un program educațional ce cuprinde ariile curriculare ale programei Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, adaptat individual la nevoile și abilitățile fiecărui copil. Această programă cuprinde următoarele activități:

Activități de educație socială:
• educație moral-civică;
• educație ecologica;
• educație rutieră;
• educație sanitară.

Activități de educare a limbajului:
• comunicare;
• elemente de limbaj scris/vorbit;
• expresivitatea si creativitatea limbajului;
• limba engleza

Activități de educație psiho-motorie:
• educație fizica;
• gimnastica;
• dansuri.

Activități de educație pentru ştiinţe:
• activități matematice
• cunoaşterea mediului
• Activități de educaţie estetică:
• educație muzicală;
• educație artistică

Venim in întâmpinarea intereselor si aptitudinilor
copiilor cu următoarele cursuri opționale:
• Dans sportiv şi de societate;
• Cursuri de bune maniere, cartooning,
matematică distractivă etc;

Suntem găzduiți de Fundatia Sunnysmiles, pe Calea Severinului, nr 91, Târgu-Jiu.