Monitorizarea rezultatelor şcolare

Cum putem dezvoltă potenţialul maxim al fiecărui copil? Îmbinând experienţa cadrului didactic, motivația pozitivă a copiilor, abordarea unor metode de predare activ-participative cu observarea și evaluarea permanentă a fiecărui copil.Observarea şi evaluarea permanentă a copiilor ocupă un rol important în proiectarea activităţii didactice. La începutul fiecărui an şcolar se realizează evaluarea iniţială, pentru ca fiecare cadru didactic să-şi planifice modul în care desfăşoară procesul instructiv-educativ, pe baza cunoştinţelor pe care copiii le deţin.

Metode şi tehnici moderne de predare
Grădinița PRIKI’NDELL pune mare accent pe metodele activ-participative, în care copilul nu este un simplu receptor de informaţii, ci participă la descoperirea acestora. Acest lucru are loc prin intermediul învăţării prin cooperare. Activităţile desfăşurate sunt centrate pe elev, pentru a stimula dezvoltarea gândirii, învăţarea prin cooperare şi interesul pentru studiu. Astfel, copiii câştigă mai multă încredere în forţele proprii, devin mai dezinvolţi, curajoşi, învaţă să vorbească în public, să-şi depăşească emoţiile şi timiditatea. Alte metode utilizate în mod frecvent sunt: jocul didactic, jocurile de construcţii tehnice, machetele, vizitele tematice şi nu în ultimul rând, experimentul.