Anunt

Stimati parinti,

        Cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în anul școlar 2016-2017, în învățământul preșcolar, este asigurat de Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

             În acest sens facem următoarele precizări:
•    Pentru asigurarea cuprinderii copiilor în învățământul preșcolar se derulează, succesiv, următoarele etape:

     Reînscrierea copiilor care frecventează Grădinița Priki’nDell în acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar următor are loc în perioada 09.05.2016-16.05.2016.Completarea fișei de reînscriere și depunerea acesteia la grădiniță în perioada menționată este obligatorie pentru toți preșcolarii care vor frecventa grădinița în anul școlar următor (2016-2017).Copiii reînscriși vor fi adăugați în baza de date a Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice conform procedurii informatice nr.16/26.04.2016, Modul SIIIR.. Vă aducem la cunoștință că preșcolarul  poate fi înregistrat în grădiniță în anul școlar 2016-2017 prin completarea fișei de reînscriere și depunerea acesteia la secretariatul grădiniței.
       Pentru anul școlar 2016-2017 se modifică taxa de școlarizare pentru programul scurt de la 450 lei la 500 lei, conform deciziei Consiliului de Administrație al Grădiniței Priki’nDell .
Înscrierea copiilor nou veniți se face în două perioade diferite, 23  mai – 17 iunie şi 27 iunie – 29 iulie.

•    Potrivit actului normativ, actele de care au nevoie părinţii pentru a-şi reînscrie/înscrie copiii la grădiniţă sunt următoarele:

–    cerere reînscriere/înscriere;
–    fotocopie certificat de naștere copil;
–    fotocopie CI părinți;
–    patru poze tip buletin

   Părinții preșcolarilor reînscriși/înscriși în Grădinița Priki’nDell vor depune la secretariatul grădiniței în perioada 29.08.2016-03.09.2016 următoarele documente necesare intrării în colectivitate:

–    adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate;
–    fișa de vaccinări;
–    aviz epidemiologic pentru (re) intrare în colectivitate.

     Părinții copiilor din grupa mare care pleacă la școală la 1.09.2016 trebuie să depună o cerere la secretariatul grădiniței în care sa fie menționată școala la care va merge preșcolarul. Pe baza acestor cereri se vor elibera adeverințele necesare pentru școală.

VA RUGĂM SĂ COMPLETAȚI DOCUMENTELE ȘI SĂ RESPECTAȚI TERMENELE STABILITE!

Vă mulțumim!